شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
 • Product
 • جهت دریافت نمایندگی ضمن دارا بودن شرایط ذیل باید از طریق الکترونیکی فرم مربوطه تکمیل و ثبت نام انجام پذیرد .
  • شرایط عمومی متقاضیان نمایندگی حقیقی :

  • 1-1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به اسلام یا یکی از دیگر ادیان رسمی کشور
  • 2-1- عدم اعتیاد به مواد مخدر
  • 3-1- عدم حجر و برخورداری از سلامت روانی
  • 4-1- نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرائم نام برده شده در ماده 64 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
  • 5-1- داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم ( برای آقایان )
  • 6-1- توانایی مالی و امکان تجهیز دفتر
  • 7-1- نداشتن سوء سابقه در صنعت بیمه برای متقاضیان دارای سابقه فعالیت بیمه ای
  • شرایط اختصاصی نمایندگی حقیقی :

  • 1-2- موفقیت در مصاحبه شورای اخذ نمایندگی
  • 2-2- گذراندن دوره آموزش رشته های بیمه ای و کسب و کار بیمه و کسب موفقیت در آزمون مربوطه
  • 3-2- طی نمودن دوره آموزش عملی تحت نظر نمایندگان منتخب
  • 4-2- دارابودن مدرک ICDL ( مهارت های هفت گانه رایانه 1 و 2 )
  • 5-2- گذراندن دوره آموزش عملی 15 روزه در واحدهای اجرایی
  • 6-2- موفقیت در آزمون نمایندگی
  • 7-2- حداکثر سن 55 سال برای نمایندگان حقیقی غیر از بازنشستگان و مواردی که به تصویب هیات محترم مدیره برسد
  • 8-2- در اختیار داشتن واحد کار مناسب با کاربری تجاری با وسعت حداقل 15 متر یا اداری با وسعت حداقل 30 متر
  • تبصره : شرایط و ویژگی ظاهری و چیدمان داخلی و خارجی واحد کار نمایندگی توسط مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور تهیه و به اجرا گذارده خواهد شد .