شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  اتاق عمل

سيستم اتاق عمل سيستمي است مختص مراكز جراحي و بيمارستان‌ها كه مطابق با كتاب ارزش نسبي و ضوابط آن مي‌توانند خدمات بيمار را ثبت نمايند.

 • امكان تعريف اتاق عمل به تعداد نامحدود
 • امكان تعريف سيركولر، اسكراپ، تكنسين بيهوشی، پمپيست و ...
 • امكان تعريف انواع كدهای تعديل بيهوشي
 • امكان جستجوی بيماران با موئلفه‌های شماره پرونده، نام، نام خانوادگي، شناسه بيمار، كد ملي و ...
 • امكان تعريف انواع كاغذ جهت دستبند بيمار
 • امكان اطلاع‌ رساني به همراه بيمار
 • امكان ثبت اطلاعات اعمال جراحي
 • امكان چاپ فرم‌های اتاق عمل
 • امكان ثبت جراح و كمك جراح و ....
 • وجود سامانه مستقل جهت محاسبه حق‌الزحمه پزشكان
 • امكان محاسبات بصورت اتوماتيك برای بيماران
 • و ...
 • گزارش اعمال جراحي  
 • گزارش اعمال جراحي به تفكيك پزشك جراح
 • گزارش اعمال جراحي به تفكيك پزشک بيهوشي و كمک جراح
 • گزارش درآمد از جراحي‌ها
 • گزارش عملكرد سيركولر، اسكراپ، هوشبری و ...
 • گزارش و نمودارهای عملكردی و درآمدی
 • گزارشات عملكردی اتاق عمل
 • و ....