شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  اموال و دارائي ثابت

مدیریت یکپارچه و دقیق بر اموال و دارائی‌های بیمارستان نیاز به یک سیستم نرم‌افزاری دقیق و یکپارچه دارد. سیستم‌های نرم‌افزاری راشن مجهز به نرم‌افزار اموال می‌باشد که راهی‌ست جهت اطلاع از پلاک گذاری، استهلاک، نقل و انتقال کلیه تجهیزات داخل هر یک از بخش‌های بیمارستان و درمانگاه‌ها.

 • تعریف اموال و ارتباط با انبار
 • ثبت اطلاعات برگشت از خرید اموال
 • ثبت فرمول استهلاک برای هر یک از اموال به تفکیک بخش
 • ثبت اطلاعات تجهیزات و اموال منتقل شده به هر یک از بخش‌ها
 • امكان تعريف محل‌های استقرار
 • امكان تعريف حوادث و وقايع
 • امكان تعريف جمعدار
 • درخواست جابجايی اموال
 • مشاهده عيني اموال
 • امكان ثبت اموال مفقود شده
 • و .....
 • گزارش تجميعي از اموال
 • گزارش اموال بر اساس محل استقرار، تحويل گيرنده و ...
 • گزارش جابجايي اموال
 • گزارش اموال ارسالي به خارج از سازمان
 • و ....