شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
    اموال و دارائي ثابت

مدیریت یکپارچه و دقیق بر اموال و دارائی‌های بیمارستان نیاز به یک سیستم نرم‌افزاری دقیق و یکپارچه دارد. سیستم‌های نرم‌افزاری راشن مجهز به نرم‌افزار اموال می‌باشد که راهی‌ست جهت اطلاع از پلاک گذاری، استهلاک، نقل و انتقال کلیه تجهیزات داخل هر یک از بخش‌های بیمارستان و درمانگاه‌ها.

  • تعریف اموال و ارتباط با انبار
  • ثبت اطلاعات برگشت از خرید اموال
  • ثبت فرمول استهلاک برای هر یک از اموال به تفکیک بخش
  • ثبت اطلاعات تجهیزات و اموال منتقل شده به هر یک از بخش‌ها
  • امكان تعريف محل‌های ا