شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  انبار

انبار و حسابداری انبار یکی از اصلی ترین ماژول های نرم افزاری در هر سازمانی می باشد. در بیمارستانها و درمانگاه ها و مراکز درمانی نیز مدیریت انبار دارو، ثبت و نگهداری تاریخ انقضا، درجه بندی هر یک از کالا ها در انبار با توجه به حساسیت انواع داروها به پارامترهای مختلف از جمله درجه دما و میزان رطوبت و ... از جمله مواردی ست که در نرم افزار انبار سیستم های راشن به آن پرداخته می شود.

 • معرفی دوره های انبارداری
 •  معرفی نامحدود انبار و مشخص کردن طول کد یا تعداد کاراکتر کدها و نحوه قیمت گذاری کالا در هر انبار 
 • ایجاد سطح دسترسی برای کاربران بصورت مقداری و ریالی
 • امکان مشخص نمودن واحد اصلی و فرعی به کالا ها
 • تعریف نقطه سفارش
 • ایجاد بارکد
 • ثبت تامین کنندگان به همراه پروفایل تامین کنندگان
 • ثبت انواع فرمهای امانی ، ورودی ، خروجی
 • انبارگردانی
 • قابلیت ثبت سابقه ی هر کالا
 • قابلیت ثبت تاریخ انقضای هر دارو
 • قابلیت پیوستش فایل مشخصات هر دارو به رسید تحویل
 • و ...
 • گزارش کاردکس کالا
 • گزارش گردش کالا در هر انبار
 • گزارش از انواع مراگز هزینه
 • گزارش از ورود و خروج هر کالا
 • گزارش از رسیدها ، انتقال های انبار به انبار با انواع فیلترها در بازه های زمانی
 • گزارشات نموداری گردش انبار بر حسب تاریخ،دوره،انبار،گروه انبار
 • گزارش از اطلاعات کالاهای امانی نزد خود و نزد دیگران و برگشت آنها
 • گزارش از تاریخ انقضای هر دارو
 • گزارش انبار گردانی