شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  بیمه‌گری

این سامانه جهت مديريت فرآيند مطالبات بيمه اي بيماران طراحي گرديده است بگونه اي كه شما با اطمينان خاطر و بدون هيچ تغيير در عملكرد صندوق و حسابداري ميتوانيد تغييرات تعرفه اي بيمه‌گر را انجام داده و مطالبات خود را با كمترين كسورات بيمه اي از بيمه گر دريافت كنيد .

 • امكان به‌روزآوري اطلاعات بصورت ماهيانه
 • امكان انتقال خدمات بيمه اي به بيمه‌گري
 • امكان فيلتر كردن خدمات بيمه‌اي به تفكيك بيمه، خدمت، پزشك
 • امكان ويرايش اطلاعات بيمه‌اي (هويتي و تعرفه اي)
 • امكان اضافه كردن نسخه بيمه‌اي
 • امكان تغيير كلي تمامي نسخه‌ها با تعرفه جديد بيمه
 • امكان ساخت فايل بيمه
 • و ...
 • گزارش ارسال به بيمه به تفكيك واحد، بيمه، خدمت ...
 • گزارش ارسال به بيمه به ترتيب نظام پزشكي و ...
 • گزارش اطلاعات ارسال‌شده به وب سرويس‌هاي مختلف
 • گزارشات مورد نياز بيمه‌هاي مختلف با دسته‌بندي و مرتب‌سازي‌هاي مختلف
 • و ....