شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  تجهیزات پزشکی

از آنجائيكه كاهش هزينه از جمله اهداف هر سازمان است اين سيستم با كنترلها و هشدار هاي به موقع علاوه بر اينكه زمان بازديد و چكاب هاي دوره اي هر دستگاه تجهيزات پزشكي را مشخص ميكند اين امكان را نيز به شما ميدهد با در نظر گرفتن هزينه تعميرات هر دستگاه تصميم گيري درباره تعمير و يا خريد دستگاه جديد را براي شما آسان ميكند .

 • امكان تعريف محلهاي استقرار
 • امكان تعريف انواع تجهيزات
 • امكان تعريف شركت هاي فروشنده و پشتيبان
 • امكان تعريف انواع حفاظت سيستم
 • امكان تعريف دوره هاي زماني
 • امكان تعريف فعاليت تعميرات
 • امكان تعريف انواع كاربري
 • امكان تعريف قطعات مصرفي
 • امكان اعلام خرابي تجهيزات
 • امكات