شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  تغذیه و رستوران

سامانه‌ای جهت مديريت فرآيند نحوه درخواست و توزيع غذا بين پرسنل، بيماران و همراهان بيمار، طراحي گرديده است .

 • امكان تعريف انواع خوراكي
 • امكان تعريف وعده‌هاي غذايي
 • امكان تعيين وعده غذايي بخش‌ها بصورت هفتگي و ماهيانه
 • امكان تعريف غذاي رژيمي بيماران
 • امكان تعيين وعده غذايي رژيمي بيماران
 • امكان ثبت منوي غذايي
 • امكان ارسال هزينه غذاي پرسنل به سيستم حقوق
 • و ...
 • گزارش وعده غذايي درخواست شده
 • گزارش غذاي صرف شده پرسنل و بيماران
 • گزارش ليست درخواست بخش‌ها
 • گزارش آماري وعده‌هاي غذايي