شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  حسابداری

در دنیای امروزی مدیران جهت تصمیم گیری صحیح نیازمند وجود اطلاعات مالی به موقع و قابل اتکا هستند. بر همین اساس حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی نقش بسیار مهمی در عرصه فعالیت های اقتصادی دارد.

 • امکان تعریف دوره‌های مالی بصورت نامحدود 
 • امکان تعریف اسناد به گروه‌های دلخواه
 • ثبت سند یادداشت
 • قطعی کردن اسناد و دریافت شماره اصلی سند حسابداری 
 • قابلیت ضمیمه کردن فایل به اسناد
 • قابلیت یادداشت‌گذاری بر روی آرتیکل اسناد
 • قابلیت سرچ در میان اسناد
 • دارای ایجاد سطح دسترسی برای کاربران با توجه به موقعیت سازمانی
 • انتقال اطلاعات به دوره‌ها یا شرکت‌های مختلف
 • قابلیت انتقال اسناد به سرفصل‌های دیگر
 • قابلیت تجمیع اسناد در یک سند
 • قابلیت کپی‌کردن کدینگ‌های حسابداری از یک شرکت به شرکت دیگر
 • قابلیت بستن حساب‌های موقت، سند افتتاحیه و اختتامیه بصورت اتوماتیک
 • قابلیت ثبت سند بصورت اتوماتیک از زیر سیستم‌های دیگر
 • گزارش دفتر کل، معین، تفصیلی، مراکز، پروژه، و سطوح دیگر تعریف شده در سیستم بر اساس فیلترهای متنوع
 • گزارش دفتر روزنامه‌؛ در چهار حالت سند به سند، هفتگی، روزانه، ماهانه
 • گزارش از لیست اسناد صادره
 • گزارش عملکرد سود و زیان
 • مدیریت دریافتی‌های سرپایی و بستری بصورت تفکیک شده با بیمه‌های طرف قرارداد
 • گزارش مشاهده تغییرات در اسناد و اطلاعات حسابداری
 • گزارش ترازنامه در سه حالت چهار ستونی، شش ستونی و هشت ستونی با امکان ارائه تراز آزمایشی استاندارد
 • گزارش آنالیز حساب
 • گزارشات صورت‌های مالی