شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
    حسابداری

در دنیای امروزی مدیران جهت تصمیم گیری صحیح نیازمند وجود اطلاعات مالی به موقع و قابل اتکا هستند. بر همین اساس حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی نقش بسیار مهمی در عرصه فعالیت های اقتصادی دارد.

  • امکان تعریف دوره‌های مالی بصورت نامحدود 
  • امکان تعریف اسناد به گروه‌های دلخواه
  • ثبت سند یادداشت
  • قطعی کردن اسناد و دریافت شماره اص