شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  خزانه‌داری و صدور چک

نرم افزار خزانه‌داری در یک سیستم یکپارچه اطلاعات بیمارستانی از جمله سیستم‌های با حجم کاری بالا می‌باشد. وظایفی نظیر صدور چک در ارتباط با امور پرسنل، پزشکان، شرکت‌های طرف قرارداد، از طریق این سیستم انجام می‌شود. این سیستم وظایف بسیار زیاد دیگری بعهده دارد که برخی از قابلیت‌های آن به شرح ذیل می‌باشد:

 • قابلیت ثبت کلیه عملیات دریافت و پرداخت
 • قابلیت ثبت درخواست صدور چک
 • قابلیت معرفی و ثبت انواع چک با امکان ویرایش آن
 • ثبت تاریخ یادآوری برای پرداخت‌ها و دریافت‌ها
 • نظارت بر کلیه عملیات دریافت و پرداخت با استفاده از تقویم
 • تهیه صورت مغایرت بانکی، صورت مغایرت با شرکت‌های طرف قرارداد
 • گزارش از چک‌های واریز شده، وصول شده، پاس شده، متوقف شده، خرجی و ... با فیلتر‌های مختلف
 • گزارش از گردش حسابها
 • گزارش سریال چکها اعم از صادر شده، نشده و هر دو برای هر حساب بانکی و هر دسته چک
 • گزارش صورتخلاصه تنخواه براساس تنخواه گردان، وضعیت، مانده و ...
 • راس‌گیری از چک‌های دریافتی و پرداختی
 • گزارش گردش منابع خزانه‌داری
 • گزارش چك‌های تحويل شده و نشده
 • گزارش گردش اعتبارات
 • و ....