شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
    داروخانه و انبار دارویی

سيستم داروخانه يکی از بزرگترين و پيچيده‌ترين سامانه‌های HIS  می‌باشد كه هم فروش سرپايی دارد و ميبايست با ضوابط تمامی بيمه‌ها كار كند و هم با بخش‌های درمان در ارتباط است و هم در درخواست و تجويز دارو به پزشكان كمک مي‌كند و هم ميبايست كاردكس داروئی را به مثابه سيستم انبار كنترل نمايد.

 

  • امكان تعريف داروخانه و انبار داروئي به تعداد نامحدود
  • امكان تخصيص بيمه‌ها به داروخانه
  • امكان تعريف شركت‌های فروشنده (تامين كنندگان)
  • امكان جستجوی بيماران با مو