شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  داشبورد مدیریتی

داشبورد ها در تجزیه و تحلیل کردن داده ها و ارائه اطلاعات جهت رسیدن به اهداف کسب و کار، بسیار کارآمد هستند. این نرم افزار امکان نظارت و تصمیم‌گیری بر کلیه اتفاقات و فرآیندهای سازمان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن می سازد.

 • نمایش گرافیکی و عددی اطلاعات و شاخصهای کلیدی عملکرد بصورت آنلاین
 • نمایش وضعیت کل سازمان در یک نگاه
 • نمایش و نظارت بر عملکرد سازمان، واحدها، کارکنان، وضعیت بیماران، پزشکان
 • کمک به تصمیم گیری بهینه و سریع
 • دسترسی سریع به اطلاعات از مجموعه چند منبع
 • رضایت سنجی ذینفعان(کارکنان، پزشکان، بیماران)
 • نمایش وضعیت زمانی ارائه خدمات مختلف و رصد فرایندهای زائد
 • نمایش وضعیت هزینه و درآمد
 • استفاده از ابزار "از کل به جز رسیدن" (drill down)
 •  امكان تعريف دسترسی های مختلف (نقش هاي مديريتي)
 • امكان كپي هر نقش به نقش ديگر
 • امكان طراحي انواع چارت
 • امكان تنظيم پارامترهاي ورودي و خروجي
 • امکان تنظیم نمایش داشبورد بصورت اتومات و دستی و تعیین زمانهای مختلف
 • و ...
 • نمودار درآمد و تعداد بیماران بستری و سرپایی
 • نمودار درآمد، تعداد بیماران و اشغال تخت بخشهای بستری
 • نمودار درآمد و تعداد بیماران واحدهای سرپایی(کلینیکی و پاراکلینیکی)
 • نمودار وضعیت درآمدی، بیمه ای و کمّی کلینیکها و پاراکلینیکها بصورت کامل و مجزا
 • نمودار وضعیت پزشکان از لحاظ تعداد بیماران ویزیت شده و بستری شده و درآمد حاصل از آنها
 • نمودار وضعیت حضور و غیاب و اضافه کار کارکنان از لحاظ کمّی و مالی
 • نمودار وضعیت زمانی(میزان زمان انتظار بیماران برای دریافت خدمت) واحدهای مختلف
 • و ....