شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  فیزیوتراپی و توانبخشی

فيزيوتراپي حيطه‌اي از پزشکي است که هدف آن پيشگيري از بيماري‌ها، درمان، توان‌بخشي و بالا بردن سطح سلامت مي‌باشد.
درفيزيوتراپي هدف ارتقاي عملکرد جسماني بدن مي‌باشد البته با توجه به تداخل و ارتباط بسيار زياد سيستمهاي بدن درمانهاي فيزيوتراپي که توسط فيزيوتراپيست انجام ميشود مستقيم يا غير مستقيم باعث بهبود عملکرد سيستم فيزيولوژيک نيز مي شود برخی از قابليت های این سیستم به شرح ذیل می باشد :

 • امكان تعريف واحد فيزيوتراپي به تعداد نامحدود
 • امكان جستجوي بيماران با موئلفه هاي نام ، نام خانوادگي ، شناسه بيمار ، كد ملي و ...
 • امكان تعريف بسته خدمات
 • امكان تعريف انواع تنظيمات زمانبندي
 • امكان ثبت بيمه گر پايه و تكميلي براي بيمار و محاسبات آن
 • امكان ارتباط با بخشهاي بستري
 • امكان تعريف جلسات مراجعه بيمار
 • و ...
 • گزارش خدمات انجام شده
 • گزارش عملكرد واحد به ريز خدمت و پزشك
 • گزارش بيماران ترخيص شده به تفكيك بيمه
 • گزارش آماري درخواستها
 • گزارش و نمودارهاي عملكردي و درآمدي
 • گزارش ليست نماينده بيمه
 • گزارش آماري عملكرد كاربران
 • گزارش از بيماران هر پزشك به تفكيك
 • و ....