شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  مدیریت اطلاعات پزشک

سيستم مديريت اطلاعات پزشك به شما اين امكان را ميدهد كه علاوه بر تعريف پزشك با همه شرائط و ضوابط خاص خودش، نسبت به دريافت سهم پزشك نيز به تفكيك انواع فعاليت‌ها تعاريف مقتضي را انجام دهيد.

 • امكان تعريف كلينيك پزشك
 • امكان تعيين درصد سهم پزشك از انجام خدمات و جراحي
 • امكان تخصيص خدمات به هركلينيك و قيمت‌گذاري آنها
 • امكان تعريف درصد ماليات پزشكان
 • امكان تعريف تيم درمان
 • امكان تعريف انواع حق‌الزحمه
 • امكان ثبت قرارداد پزشكان
 • امكان ساخت ديسكت بانك
 • امكان ثبت پروانه مطب پزشكان
 • كارتابل پزشك
 • و ...
 • گزارش ريز كاركرد پزشك
 • گزارش حق‌الزحمه پزشك
 • گزارش ليست پرداخت
 • گزارش سهم پزشك از سرپايي و بستري
 • گزارش پركيس و ماليات مكسوره
 • گزارش و نمودارهاي عملكردي و درآمدي
 • گزارشات عملكردي به تفكيك انجام دهندگان
 • و ....