شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
    مدیریت IVF

سيستم مديريت IVF سامانه ناباوري است كه با توجه به اينكه اين سامانه قابليت ارتباط با سيستم‌هاي پرونده الكترونيك بيمار و مديريت آزمايشگاه و ...دارد، از تخصصي‌ترين سامانه‌هاي HIS  است  .

 

  • امكان ثبت سيكل درمان به تعداد نامحدود
  • امكان ثبت هر ويزيت سونوگرافي مانيتورينگ و ثبت اطلاعات مربوط به صورت كامل
  • امكان نمايش اطلاعات فرمهاي تخصيص داده شده در صفحه اصلي به صورت خلاصه
  • تعريف انواع پروسيجر درمان با قابليت تخصيص فرم هاي باليني
  • امكان تعريف گروههاي داروئي و داروهاي مربوط به هرگروه
  • امكان تعريف