شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  مدیریت IVF

سيستم مديريت IVF سامانه ناباوري است كه با توجه به اينكه اين سامانه قابليت ارتباط با سيستم‌هاي پرونده الكترونيك بيمار و مديريت آزمايشگاه و ...دارد، از تخصصي‌ترين سامانه‌هاي HIS  است  .

 

 • امكان ثبت سيكل درمان به تعداد نامحدود
 • امكان ثبت هر ويزيت سونوگرافي مانيتورينگ و ثبت اطلاعات مربوط به صورت كامل
 • امكان نمايش اطلاعات فرمهاي تخصيص داده شده در صفحه اصلي به صورت خلاصه
 • تعريف انواع پروسيجر درمان با قابليت تخصيص فرم هاي باليني
 • امكان تعريف گروههاي داروئي و داروهاي مربوط به هرگروه
 • امكان تعريف آزمايش و نمايش جواب از آزمايشگاه تشخيص طبي به ازاي بيمار و همسر بيمار
 • امكان تعريف انواع كنسلي ها و Convert  ها
 • امكان تعريف Event
 • امكان محاسبه Duration of Stimulation
 • امكان ثبت فرم هاي باليني به ازاي هر سيكل درمان
 • امكان اختصاص دادن سيكل به طرح پژوهشي
 • امكان مشاهده نتايج سيكل و تعداد جنين يا تخمك هاي فريز شده
 • و ...
 • گزارش عملكرد از سيكل هاي درماني و نتايج سيكل
 • گزارش از اقلام پرونده الكترونيك  مربوط به سيكل هاي درمان
 • گزارش به بخش اتاق عمل براي تعداد عمل و نوع عمل در هر روز
 • گزارش و نمودارهاي عملكردي از داروها و مقدار مصرفي آنها براساس نتايج بارداري
 • گزارش آماري عملكرد كاربران
 • و ....