بسته های فروش راشن

سیستم های درمانی پژوهشی راشن

برای مشاهده جزئیات بسته ها بر روی قیمت آن کلیک کنید

بسته تمامی سیستم ها

شامل سیستم های HIS , MIS , EMR و سایر خدمات تخصصی میباشد

بسته بیمارستانی کامل

شامل تمام سیستم های HIS و MIS میباشد

بسته مرکز ناباروری کامل

بسته شامل تمامی سیستم های مورد نیاز یک مرکز باروری میباشد

بسته مرکز جراحی کامل

شامل تمامی سیستم های مورد نیاز یک مرکز جراحی میباشد

بسته درمانی بیمارستان

فقط شامل تمام سیستم های HIS راشن میباشد

بسته درمانی مرکز ناباروری

فقط شامل سیستم های درمانی یک مرکز باروری میباشد

بسته درمانگاه کامل

شامل تمامی سیستم های مورد نیاز یک درمانگاه میباشد

بسته درمانی مرکز جراحی

فقط شامل سیستم های درمانی یک مرکز جراحی میباشد

بسته درمانی درمانگاه

فقط شامل سیستم های درمانی یک درمانگاه میباشد

بسته کلینیک کامل

شامل تمامی سیستم های مورد نیاز کلینیک پزشکی میباشد

بسته ناباروری در بیمارستان

شامل تمامی سیستم های مورد نیاز مرکز ناباروری در بیمارستان میباشد

بسته درمانی کلینیک

فقط شامل سیستم های درمانی یک کلینیک میباشد

جهت خرید اقساطی با واحد فروش تماس بگیرید

واحد فروش: ۰۹۱۲۰۳۰۷۰۷۳