سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی

HIS

مدیریت اطلاعات بیمارستانی چیست؟

 

سیستم اطلاعات سلامت (HIS) به سیستمی گفته می‌شود که برای مدیریت داده‌های مراقبت‌های بهداشتی طراحی شده است. این شامل سیستم‌هایی می‌شود که پرونده الکترونیکی پزشکی بیمار (EMR) را جمع‌آوری، ذخیره، مدیریت و منتقل می‌کنند؛ یک مدیریت عملیاتی بیمارستان یا سیستمی که از تصمیمات سیاست‌های مراقبت های بهداشتی حمایت می‌کند.

سیستم‌های اطلاعات سلامت همچنین شامل سیستم‌هایی است که داده‌های مربوط به فعالیت‌های تامین دهندگان و سازمان‌های بهداشتی را مدیریت می‌کنند. به عنوان یک تلاش یکپارچه، این سیستم‌ها ممکن است برای بهبود نتایج بیمار، اطلاع رسانی در تحقیقات و تأثیرگذاری بر سیاستگذاری و تصمیم‌گیری استفاده شوند. از آنجا که سیستم‌های اطلاعات سلامت معمولاً به حجم زیادی از داده‌های حساس دسترسی داشته، آنها را پردازش و یا نگهداری می کنند، امنیت یک مسئله اساسی است.

سامانه مدیرت اطلاعات بیمارستانی راشن

 

سامانه اطلاعات مدیریت بیمارستانی (HIS) راشن فرایند گردش بیمار و پرونده مالی بیمار در بیمارستان را بطور جامع پوشش میدهد بگونه ای که از ابتدای پذیرش بیمار در سامانه های کلینیکی ، بستری ، اورژانس و دیالیز تا ثبت تمامی خدمات گرفته شده توسط بیمار و همراه بیمار و همچنین خدمات پزشکی در بخشهای عادی و ویژه و اتاق عمل ها و در پایان محاسبات خدمات ارائه شده و تحویل صورتحساب به بیمار و بیمه ها و ارسال به مراکز بالادستی از جمله امکاناتیست که در این سامانه بطور جامع دیده شده است .

بستری و ترخیص
بستری و ترخیص
_
کلینیک
   کلینیک    
_
دیالیز
  دیالیز
_
دندانپزشکی
دندانپزشکی
_
اهدا
   اهدا
_
اطلاعات پزشکان
اطلاعات پزشکان
_
درمان در منزل
درمان در منزل
_
IVF
 ناباروری
_
آزمایشگاه
مدیریت آزمایشگاه
_
آزمایشگاه تخصصی
آرمایشگاه تخصصی
_
داروخانه
 داروخانه
_
فیزیوتراپی
فیزیوتراپی
_
سونوگرافی
سونوگرافی
_
تصویربرداری
تصویر برداری
_
اتاق عمل
اتاق عمل
_
اورژانس
 اورژانس
_
نگهداری اطلاعات پزشکی
بایگانی و مدارک پزشکی
_
طرح و پژوهش
_
بیمه گری
بیمه گری
_