سیستم مدیریت اطلاعات سیستم

MIS

مدیریت اطلاعات سیستم چیست؟

 

مدیران همواره به دنبال اطلاعات هستند و اتخاذ تصمیمات آن ها براساس داده های مرتبط است. درگذشته منابع اطلاعاتی مدیران اتفاقی، غیرمطمئن و به روش های گوناگون بود و اطلاعات آن ها از طریق مقامات ما فوق و سایر پرسنل سازمان تامین می شد که عدم اطمینان و اتکا به صحت اطلاعات را تشدید می کرد. زیرا افراد، اطلاعات را با افزایش و کاهش به مقامات و مسئولان منتقل می کردند. لذا اطمینانی از درستی اطلاعات نبود. همین الزام باعث شده است که MIS در سازمان ها سایر حائز اهمیت تلقی شود.

سیستمی که کنترل و بازسازی اطلاعات را از دنیای محیطی و عملیات بازرگانی داخل  سازمان  به عهده دارد و  با سازماندهی و انتخاب  داده ها اطلاعات لازم را جهت  اتخاذ تصمیم، برنامه ریزی و کنترل برای مدیران آماده می سازد سیستم اطلاعات مدیریت (Management Information Systems) نامیده می شود. MIS (ام آی اس) در حقیقت سیستمی مبتنی بر رایانه است که اطلاعات را براساس خواسته های کاربران در اختیارشان قرار می دهد.

MIS (ام آی اس) نه تنها مدیران را در امور استراتژیک حمایت می کند. بلکه درتصمیمات تکراری و روزمره نیز اطلاعات لازم را در اختیار مدیران تاکتیکی قرار می دهد و آنها را قادر می سازد تا به اطلاعاتی دست یابند که در تصمیم گیری ها کمک موثری برای آن ها باشد.

سامانه مدیریت اطلاعات سیستم راشن

 

سامانه پرونده الکترونیک (EMR) راشن با توجه به اینکه در محیط عملیاتی ( مراکز درمانی و پژوهشی ) ایجاد گردید کاملا با شرایط و ضوابط محیط عملیاتی تطبیق داده شده است . در این سامانه بدون نیاز به افراد حرفه ای در برنامه نویسی میتوانید هر آنچه در خصوص جمع آوری داده ها نیاز دارید تولید نمایید و سپس بر روی داده ها جستجوها و نیازمندیهای خود را تعریف نموده و در پایان نیز بصورت خلاصه پرونده استفاده نمایید.

حسابداری
حسابداری
_
آموزش نرم افزار
آموزش نرم افزار
_
ارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارمندان
_
تعمیر و نگهداری
اموال و دارایی ثابت
_
اتوماسیون
اتوماسیون اداری
_
بودجه و هزینه
بودجه و اعتبارات
_
صندوق
 صندوق
_
اتوماسیون انجماد
اتوماسیون انجماد
_
مدیریت نرم افزار
مدیریت نرم افزار
_
مدیریت سیستم
مدیریت داشبورد
_
فراخوان
برنامه و فراخوان
_
خزانه داری
خزانه داری
_
انبارداری
 انبارداری
_
کارمندان
کارانه پرسنل
_
خدمات کارکنان
خدمت کارکنان
_
ممدکاری
مددکاری و تعهدات
_
رستوران
 رستوران
_
حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد
_
شیفت ورود و خروج
حضور و غیاب پرسنل
_