image

نوبت دهی تلفن گویا

Voip

نوبت دهی تلفنی گویا

بیماران میتوانند به راحتی پزشک ، بخش و روز مورد نظر خود را از طریق تلفن انتخاب و نوبت خود را رزرو کنند و یک روز قبل از نوبت نیز به صورت اتوماتیک نوبت آنها با پیامک به بیماران یادآوری میشود.
تلفنی برای بسیاری از بیماران ساده تر از نوبت دهی آنلاین است و در صورتی که بیماران دسترسی به اینترنت هم نداشته باشند خیلی راحت از طریق تلفن میتوانند از مرکز شما نوبت گرفته و یا حتی نوبت خود را پیگیری کنند.

برخي از امكانات نوبت دهی تلفنی گویا

در سامانه جامع نوبت دهی رسا بیماران میتوانند به راحتی پزشک ، بخش و روز مورد نظر خود را از طریق تلفن انتخاب و نوبت خود را رزرو کنند و یک روز قبل از نوبت نیز به صورت اتوماتیک نوبت آنها با پیامک به بیماران یادآوری میشود.

شما میتوانید تمامی مراحل تلفنی را بصورت پویا تنظیم نمایید.

امکان دریافت شماره اختصاصی

امکان پیگیری و کنسل کردن نوبت

امکان تعریف زمانبندیهای مختلف برای پزشکان و مراکز