شركت مهندسي راشن سيستم آريا در سال 1387 تاسيس گرديد و با به كارگيري كارشناسان مجرب در حوزه فن آوري اطلاعات و ارتباطات ،
فعاليت خود را در زمينه توليد ، مشاوره ، طراحي ، اجرا، نظارت و نگهداري انواع نرم افزار هاي سفارش مشتري متمركز نمود و با اجراي پروژه هاي
معتبر و ارايه راه حل هاي مفيد (Performance Best) در بهبود سرعت ، امنيت و كارايي امور سازماني مشتريان ، توانست در ارزيابي هاي
صورت گرفته ، سربلند بوده و افتخار اجراي پروژه هاي بزرگي همچون توليد نرم افزار مختص ناباروري در پژوهشگاه رويان و ابن سينا را در كارنامه
خود درج نمايد .