با راه اندازی سامانه نسخه الکترونیک و نسخه نویسی الکترونیک دیگر نیازی به نوشتن نسخه های کاغذی توسط پزشکان و مراکز درمانی وجود ندارد. همان طور که می دانید، در سال های گذشته نسخه های پزشکی به دو صورت صادر می شد. اول این که بیمار یا مراجعه کننده دارای بیمه و دفترچه بیمه بود که این نسخه به طور مستقیم در دفترچه وی نوشته می شد. در صورتی هم که بیمار از بیمه خاصی برخوردار نبود، نسخه وی در برگه های نسخه آزاد ارائه می شد. اما با توجه به طرح جامعی که برای کنار رفتن دفترچه های درمانی ارائه و اجرا گردیده است، دیگر این روش ها منسوخ شده و مورد استفاده قرار نمی گیرند. به جای آن ها از سایت نسخه الکترونیک استفاده می شود که نیازی به هیچ گونه کاغذ برای ارائه نسخه در آن وجود ندارد. در واقع پزشکان و مراکز درمانی به این سامانه مراجعه نموده و داروها یا سایر اقلام مورد نیاز برای بیمار را در این سامانه ثبت می کنند.

image

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!