مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

مرکز درمان ناباروی (ART) جهاد دانشگاهی کرمانشاه به عنوان یک مرکز پیشرو در درمان ناباروری موفق شده که تحت نظر و کنترل کیفی مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری رویان درآید و مورد استقبال شهروندان کرمانشاهی قرار گیرد که به عنوان یکی از بزرگترین مراکز ناباروری کرمانشاه هم به راشن پیوست

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!