اهداف و برنامه ریزی 

با توجه به افزايش روزافزون استفاده از سيستم هاي مبتني بر IT درحوزه هاي اجتماعي ، فرهنگي ، بانكداري ، شهرداري ،علمي و … اهميت رشد علمي و كاربري شركت هاي فعال در صنعت ITC ، شركت مهندسي راشن سيستم آريا برنامه بلند مدتي را بر پايه دانش و تجربه كارشناسان خود تدوين نموده كه دربرگيرنده اهدافي بلند مدت و جمعي است كه اميد است با همدلي و اتحاد و استفاده از انتقادات و پيشنهادات مشتريان گرامي و همچنين همكاران محترم ، هر روز در جهت دستيابي به اين اهداف ، مسيري را طي نماييم تا بتوانيم سهمي اندك در جهت پيشرفت و موفقيت كشور عزيزمان در جهت دستيابي به تكنولوژي روز IT و رقابت با كشورهاي مطرح دنيا دراين زمينه داشته باشيم.